Taktil Stimulering

Vad är Taktil Stimulering?

Taktil Stimulering är en medveten och strukturerad beröring som aktiverar huden, vårt första och största sinnesorgan. Det är en neuropsykologisk och neurofysiologisk behandlingsform. Taktil Stimulering kan också definieras som en sinnesträning och en metod i daglig omsorg och träning.

BakgrundGunilla Birkestad

Metoden har utvecklats av Gunilla Birkestad, barnavårdslärare i social omsorg sedan 1970. 1984 arbetade Gunilla Birkestad i vården och upptäckte då vikten av händernas varsamma arbete och beröringens nödvändighet.
Erfarenheterna ledde så småningom fram till en metod för beröring i vård, omsorg, (re)habilitering och utbildning. Sedan dess har metoden utvecklats och har nu ett bestämt system i beröringens struktur.

Sedan 1990 hålls utbildningar i Taktil Stimulering.

Användning av Taktil Stimulering

Behovet av beröring ökar vid sjukdom, skador och funktionshinder. Taktil Stimulering har därför anpassats för barn och vuxna med t.ex. rörelsehinder, begåvningshandikapp och/eller autism samt förvärvade hjärnskador efter olyckor mm. Den är även ett viktigt stöd i den palliativa vården.

Taktil Stimulering används för att understödja den neurala organisationens utveckling, öka kroppsuppfattningen, stärka bindning mellan föräldrar/barn/partners, öka kommunikationen, förbättra mag- och tarmfunktionerna, öka immunförsvaret, lindra smärta, skapa lugn och ro mm.

Metoden bygger på hur vi naturligt stryker oss över huden när vi smörjer in eller tvättar oss själva. Strykningarna följer ett bestämt system för att göra metoden igenkännbar och inge säkerhet och trygghet..

Var används metoden?

Taktil Stimulering används bl a inom förskola, särskola/träningsskola, fritidsverksamhet, dagcenter, rehabilitering, mödravård, sjukhem, servicehus, smärtbehandling, hospice.

Taktil Stimulering är en behandlingsform för alla som önskar avkoppling och en ökad livskvalité i glädje och lycka.

Återställ lösenord
Ange din e-postadress. Du kommer få ett nytt lösenord på e-post.