Beröring – som stresshantering

Vardaglig beröring – ett bra sätt att ta hand om stressen

Vad innebär vardaglig beröring?

Vardaglig beröring är allt från att stanna upp och se medmänniskan/kollegan i ögonen medan vi samtalar till att fysiskt beröra någon annan, som tex en klapp på axeln för att bra utfört arbete till en kram till någon som är i behov av det.

Det är när vi är medvetna om hur vi berör andra människor som vi kan göra något åt våra val och hur vi väljer att beröra andra människor i vår vardag.

Vad gör det så viktigt för oss människor?

Behovet av vardaglig beröring växer eftersom vi är fler och fler som lever i ensamhushåll i Sverige. I samma takt ökar stressen i vårt samhälle vilket bidrar till att vi är i ännu större behov av beröring än tidigare.

Många i dagens samhälle väljer att leva i särboförhållande och många äldre som blir änkor/änkemän blir lätt isolerade och tappar då den vardagliga beröringen. Behovet av beröring ökar dessutom vid sjukdom, skador och funktionshinder.

Med ökad beröring kan vi skapa ännu bättre arbetsplatser, större sammanhang där människor känner delaktighet och växer som individer vilket gynnar hela samhället, gruppen eller arbetsplatsen. Beröring skapar tillväxt, och har gjort det ända sen från stunden vi föddes.

Vanliga stressreaktioner

Vanliga stressreaktioner i samband med förluster och förändringar är:

·         En känsla av bedövning

·         Humörsvängningar

·         Koncentrationssvårigheter

·         Oregelbunden sömn

·         Förändrade matvanor

·         Energiförlust

Vardaglig beröring för att hantera stress

När vi berör huden så aktiveras huden, vårt första och största sinnesorgan. Det aktiverar oxytocinet, vars främsta egenskap är att sänka stressen. Oxytocinet har även fler egenskaper bla går det ut i kroppen och läker där det behövs mest.

Var kan det göra skillnad?

Strukturerad beröring såsom tex Taktil Stimulering används bl a inom förskola, särskola/träningsskola, fritidsverksamhet, dagcenter, rehabilitering, mödravård, sjukhem, servicehus, smärtbehandling och hospice.

På varje arbetsplats kan vardaglig beröring göra stor skillnad för varje anställd och sänka sjukskrivningstalen. Det förbättrar även kommunikationen.
Effekter av beröring

Forskning om beröring i Sverige och utlandet har utförts av prof. Kerstin Uvnäs-Moberg, Karolinska institutet respektive Dr Maria Hernandes-Reif, Touch Research Institute, Florida, USA.

Denna forskning samt erfarenheter från Sverige av beröring, i vård och omsorg, har visat att beröring bland annat ger dessa effekter:

·         Lugn och ro

·         Smärtlindring

·         Ökad nyfikenhet

·         Minskad aggressivitet

·         Ökad viktuppgång för lågviktiga barn och vuxna

·         Ökad möjlighet till kommunikation

·         Ökat immunförsvar

·         En förbättrad mag- och tarmfunktion

·         Ökad livskvalité

Ni är välkomna att höra av er och boka ett möte!

Återställ lösenord
Ange din e-postadress. Du kommer få ett nytt lösenord på e-post.